Strona główna > Kontakt

Kontakt

 • ZAPYTANIE OFERTOWE:

  captcha

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 28 czerwca 2016, pozycja 922 tekst jednolity) w celu odpowiedzi na zapytania ofertowe, podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem zostałam poinformowany / poinformowana, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Mican Centrum Sprzedaży Kopiarek Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krańcowa 59/U1, 02-493 Warszawa.


 • KONTAKT Z HANDLOWCEM:

  Biuro handlowe
  ul. Krańcowa 59/U1
  02-493 Warszawa
  Dział handlowy:
  telefon: +48 (22) 826 84 34
  mobile: +48 790-590-070

 • MICAN CENTRUM SPRZEDAŻY KOPIAREK Sp z.o.o.

  ul. Krańcowa 59 / U1, 02-493 Warszawa,
  NIP: 522-26-01-406, REGON: 017232875,
  Numer KRS: 0000130614,
  Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie,
  XIII Wydział Gospodarczy KRS,
  Wysokośœć kapitału zakładowego: 170.000 zł.
 • Dane kontaktowe

  Biuro Handlowe:
  ul. Krańcowa 59/U1
  02-493 Warszawa
  telefon: +48 (22) 826 84 34
  mobile: +48 790-590-070
 • Dane rejestrowe firmy

  MICAN CENTRUM SPRZEDAŻY KOPIAREK Sp z.o.o.
  ul. Krańcowa 59 / U1,
  02-493 Warszawa,
  NIP: 522-26-01-406,
  REGON: 017232875,
  Numer KRS: 0000130614,
  Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie,
  XIII Wydział Gospodarczy KRS,
  Wysokoœć kapitału zakładowego: 170.000 zł.
 • Zapytanie ofertowe